76561198259460095
 
 
เกมแบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
1070 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด