Bionic Dues-merke
Lvl 1 - Pistol
Nivå 1, 100 XP
Låst opp 3. juni 2015 kl. 19:40
Epic Assault
1 av 6, serie 1
Epic Siege
2 av 6, serie 1
Epic Brawler
3 av 6, serie 1
Epic Science
4 av 6, serie 1
Epic Sniper
5 av 6, serie 1
Epic Ninja
6 av 6, serie 1