Fresh meat
毛猫   Liaoning, China
 
 
不能单机离线玩耍的付费游戏都是耍流氓~~:badchicken:
从来不预购:TClock:,永远在补票:dollars::photosession:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 7 ngày trước
Trò chơi yêu thích
43
Giờ đã chơi
51
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
2,250
Thành tựu
15
Trò chơi toàn vẹn
22%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày vật phẩm
Weapons
Tank and Vehicle:
:ustank::carrying::cerberus::the_tank::luxtank::IS2::p2000::sheridan::GIGANTUS::tankussr:

Aircraft and Helicopter:
:AWANavigator: :AWAPilot: :AWAAce: :AWAAviator::AWAVeteran:
:sbrnbomber::clscoutos2u::hvbomber::seabornef::scthydroplane:
:f4fwildcat::f2a3buffalo::yak9::a5m::ki96:
:shenyangj8::tomcat::mirage:
:B2Bomber::whoosh::enemyfighter::ScoutInfinity::luxjet::airplane::f117:

:chopperld_chopper_color::RiskyHelicopter::harbinz9a:

Pistol and Rifle:
:luger::aapistol::Colt1911::c98::copgun::tdaber::EpsilonTazer::hspistol::colt::PcgPistol::sstpistol::pistol:
:creedy::p08::9mmPistol::makarovpistol::tokarevpistol::waltherp38::pwhip:
:supergun::tdasw::The6Shooter::revolver::shpistol:
:AK47Gun::goodshot::IAMSOLAME::N47::PcgSniper::mkb::sstgun1::sstgun2::smg::grenader::finch:

Hoạt động gần đây

3.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
2.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
至尊小夜猫 1 Thg01 @ 12:09am 
   :::: __,,...,,_ ,;:  ;; _,,,,_
  .,.~т' ︵  ''';~* .~''''  ''`'';
  ;: 人     ,,. .~`
 ;.     :;``_.,,,~``'
 彡     ミ
  ;;,  ,..,_  :;`
  ;```:; .;: `;  /
  ; .` :  i,, :;;
  ;:  `  `  ミ
  ;:      ミ
  彡 嗨枇妞吔埃吾瑞卍 ミ,.~``~,,
  ; . ,..~`   Y ミ
  ;::  ;:    :;~''''`
   ;:::  :,_,,.,   :;`
  ;` ``;,.., ::` ;  ,.;;`
  ``~~` ``~~```''''''~~~''''''
至尊小夜猫 1 Thg11, 2018 @ 12:19am 
不给糖就咬你:fengxi:
我的暑假开始了 16 Thg07, 2018 @ 4:11am 
hello
naonao 13 Thg04, 2018 @ 12:20am 
:kasun:下午好啊
naonao 11 Thg04, 2018 @ 1:05am 
下午好啊:kasun:
失落沙洲 15 Thg02, 2018 @ 6:39pm 
祝大佬新春愉快!:steamhappy: