HocK ▲
 
 
Wʜᴇʀᴇ's ʏᴏᴜʀ ɢᴏᴅ ɴᴏᴡ? (。◕‿‿◕。)
Currently Offline
Last Online 1 hrs, 55 mins ago
\ (•◡•) /
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ● ▲ 𝗣𝗖 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗦 ▲ ● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CPU: Iɴᴛᴇʟ Cᴏʀᴇ ɪ7-3770K 3.9Gʜᴢ

RAM: G.Sᴋɪʟʟ RɪᴘᴊᴀᴡsZ DDR3 16GB

GPU: EVGA GᴇFᴏʀᴄᴇ GTX 1070 FTW Gᴀᴍɪɴɢ 8GB

Mᴏɴɪᴛᴏʀ: 2x BᴇɴQ RL2455HM

● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mᴏᴜsᴇ: Rᴀᴢᴇʀ Lᴀɴᴄᴇʜᴇᴀᴅ Tᴏᴜʀɴᴀᴍᴇɴᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ

Kᴇʏʙᴏᴀʀᴅs: Rᴀᴢᴇʀ BʟᴀᴄᴋWɪᴅᴏᴡ Cʜʀᴏᴍᴀ V2

Hᴇᴀᴅsᴇᴛ: SteelSeries ARCTIS 7 White Edition

Mɪᴄ: BʟᴜᴇYᴇᴛɪ

● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Game Collector
< >
Comments
HocK ▲ Aug 22, 2017 @ 6:12pm 
Shhh! :2016imnotcrying:
Natt Aug 22, 2017 @ 6:05pm 
Bu!! :steamhappy: