Huy hiệu O3DX
Start your Engine
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 20 Thg01, 2017 @ 1:36am
Obstacle Crusher
1 trong 6, sê-ri 1
Polar Tacoma
2 trong 6, sê-ri 1
Mud Crawler
3 trong 6, sê-ri 1
Mountain Master
4 trong 6, sê-ri 1
Dust Hunter
5 trong 6, sê-ri 1
Speed Freak
6 trong 6, sê-ri 1