เหรียญตรา O3DX
Start your Engine
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 20 ม.ค. 2017 @ 1:36am
Obstacle Crusher
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Polar Tacoma
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Mud Crawler
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Mountain Master
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Dust Hunter
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Speed Freak
6 จาก 6 ในชุดที่ 1