Έμβλημα O3DX
Start your Engine
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιαν 2017 στις 1:36
Obstacle Crusher
1 από 6, Σειρά 1
Polar Tacoma
2 από 6, Σειρά 1
Mud Crawler
3 από 6, Σειρά 1
Mountain Master
4 από 6, Σειρά 1
Dust Hunter
5 από 6, Σειρά 1
Speed Freak
6 από 6, Σειρά 1