เหรียญตรา Death Goat
The Defiled
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2016 @ 5:32am
Razor for a Goat
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Dimethyltryptamine Goat
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Death ov Death Goat
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
Accuser - Seducer - Destroyer
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Birth ov the Death Goat
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Death ov Death Witch
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Death ov Death Kitty
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Death ov Death Tank
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Death ov Death Granny
9 จาก 9 ในชุดที่ 1