Έμβλημα Death Goat
The Defiled
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2016 στις 5:32
Razor for a Goat
1 από 9, Σειρά 1
Dimethyltryptamine Goat
2 από 9, Σειρά 1
Death ov Death Goat
3 από 9, Σειρά 1
Accuser - Seducer - Destroyer
4 από 9, Σειρά 1
Birth ov the Death Goat
5 από 9, Σειρά 1
Death ov Death Witch
6 από 9, Σειρά 1
Death ov Death Kitty
7 από 9, Σειρά 1
Death ov Death Tank
8 από 9, Σειρά 1
Death ov Death Granny
9 από 9, Σειρά 1