8.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu One Way Heroics
A Hero
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 18 Thg07, 2016 @ 6:33am