Herderich
肖宇轩   Chongqing, Chongqing, China
 
 
育碧大法好!
Currently Offline
Last Online 3 days ago
Favorite Game
Screenshot Showcase
灵魂融为一体~
1 2

Recent Activity

718 hrs on record
last played on Jul 5
0.9 hrs on record
last played on Jun 28
132 hrs on record
last played on Jun 27
mitsugo Mar 3 @ 5:03pm 
海德我爱你mua
xzl-trent Oct 14, 2018 @ 9:40pm 
???最近在干嘛?好久没有消息,有空约片呀
Kiss me baby Sep 19, 2018 @ 7:21am 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
Mavis♪ Jan 5, 2018 @ 5:30am 
迟到的新年快乐:w_heart:
FuthSpark Jan 4, 2018 @ 6:02am 
❄𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓷𝒆𝔀 𝔂𝒆𝓪𝓻❄
CatOfficial Jan 4, 2018 @ 5:37am 
█─█ █▀█ █▀█ █▀█ █─█
█▀█ █▀█ █▀▀ █▀▀ ▀█▀
▀─▀ ▀─▀ ▀── ▀── ─▀
█▄─█ █▀▀ █─█─█──█─█ █▀▀ █▀█ █▀█
█─██ █▀▀ █─█─█──▀█▀ █▀▀ █▀█ ██▀
▀──▀ ▀▀▀ ─▀▀▀────▀─ ▀▀▀ ▀─▀ ▀─▀
░░░█████░█████░░███░░███░
░░░█░░██░██░██░████░██░██
░░░░░░██░██░██░░░██░██░██
░░░░░██░░██░██░░░██░░███░
░░░░██░░░██░██░░░██░██░██
░░░██░██░██░██░░░██░██░██
░░░█████░█████░░░██░░███░