เลเวล 95 XP 50,383
617 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 96
เหรียญตรา