Úroveň 95 XP 50,383
617 XP pro dosažení 96. úrovně
Odznaky