เลเวล 26 XP 4,920
180 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 27
เหรียญตรา