Úroveň 26 XP 4,920
180 XP pro dosažení 27. úrovně
Odznaky