Úroveň 55 XP 18,534
66 XP pro dosažení 56. úrovně
Odznaky