haru_atto
Japan
 
 
:rankstar::AkiraGGN::MakotoGGN::SleepySion::nekoheart:I love beautiful and cute background:nekoheart::ExcitedElica::chocola::vanilla::rankstar:
I love Trading, Badge, OST, and Background & Emoticon Collecting.
Mainly I playing Visual Novel, FPS/TPS, Open World, and Horror.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 34 giờ, 22 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
= Rabi-Ribi = UPRPR Bread
108 3 5
Trưng bày ảnh chụp
Rabi-Ribi
30 1
Nhóm yêu thích
Welcome!
279
Thành viên
12
Đang chơi
68
Trên mạng
1
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
17,134
Vật phẩm đã sở hữu
2,484
Trao đổi đã thực hiện
65,475
Giao dịch tại chợ
:trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail:
ITEM SHOWCASE
No Trading
:trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail::trail:
Hướng dẫn yêu thích
1,615 đánh giá
Learn how to craft badges very quickly
Trưng bày thành tựu
2,886
Thành tựu
26
Trò chơi toàn vẹn
47%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
2,886
Thành tựu
26
Trò chơi toàn vẹn
47%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

2.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
2.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
2.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
@战场原黑猫 11 Thg07, 2017 @ 4:50pm 
:rbrb1::rbrb2::rbrb3::rbrbu1::rbrbu3::rbrbr2:
SinicalGeek 9 Thg07, 2017 @ 4:01pm 
I enjoy the toast theme. Very original. ;)
haru_atto 22 Thg03, 2017 @ 7:07am 
you did too :runeshock:
let leave them alone to do their job
feederguy 22 Thg03, 2017 @ 6:49am 
I left the anime backgrounds group too :)
Ramy 16 Thg03, 2017 @ 10:17am 
I like your profile :cure:
Blanchflower 9 Thg03, 2017 @ 7:34pm 
Can I be your Steam friend?