Potato_47
Shanghai, Shanghai, China
 
 
PronHub白金会员
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 ngày trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
你的下一句话是:“月下三兄贵”
Vật phẩm muốn trao đổi
1,187
Vật phẩm đã sở hữu
11
Trao đổi đã thực hiện
561
Giao dịch tại chợ
Trưng bày ảnh chụp
The Witcher 3: Wild Hunt
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - taleskyrim
119 đánh giá
中甲暴击流特点:(1)暴击率高、暴击伤害较高。(2) 耐打:毒抗、元素抗很高,各种物理抗性较高。
是我个人喜欢的玩法,不到40级也可以从中参考形成自己喜欢的玩法。
Trưng bày thành tựu
13,550
Thành tựu
19
Trò chơi toàn vẹn
41%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

4.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg9
9.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg9
208 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg9