เลเวล 60 XP 21,117
583 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 61
เหรียญตรา