Úroveň 6 XP 696
4 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky