Dihy
Dihy   United States
 
 
I play a lot of bad games. Comment before adding me because I ignore most friend requests.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Life is Strange
Nhóm yêu thích
Reddit - Nhóm công khai
Reddit
206,624
Thành viên
3,567
Đang chơi
37,465
Trên mạng
5,286
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

36 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg04
138 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg04
617 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg04
OsamaBeenLaggin' 6 Thg04 @ 7:02am 
Bro. I need u to help me with something. Js a while
Sinsmasher 16 Thg03 @ 4:14am 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
palachiParen 2 Thg03 @ 1:29am 
hi, can you send me friend request? i cant add you, idk why
KaiDevrim 2 Thg02 @ 5:42pm 
Hey im from sjbha, can I add you???
Masida 25 Thg01 @ 5:26pm 
hey, i cant send you friend request, so can you add me please? its urgent
Al'ba 9 Thg01 @ 7:52am 
want to trade,add me