Úroveň 17 XP 2,446
154 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky