เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
43 จาก 43 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 4:23pm

The Dark Soul

Complete all achievements.
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 8:57am

To Link the First Flame

Reach "To Link the First Flame" ending.
ปลดล็อค 26 เม.ย. 2016 @ 1:24pm

The End of Fire

Reach "The End of Fire" ending.
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 5:18am

The Usurpation of Fire

Reach "The Usurpation of Fire" ending.
ปลดล็อค 16 เม.ย. 2016 @ 10:59am

Lords of Cinder: Abyss Watchers

Defeat the Abyss Watchers, Lords of Cinder.
ปลดล็อค 18 เม.ย. 2016 @ 9:16am

Lord of Cinder: Yhorm the Giant

Defeat Yhorm the Giant, Lord of Cinder.
ปลดล็อค 19 เม.ย. 2016 @ 11:33am

Lord of Cinder: Aldrich, Devourer of Gods

Defeat Aldrich, Devourer of Gods, Lord of Cinder.
ปลดล็อค 21 เม.ย. 2016 @ 9:04am

Lord of Cinder: Lothric, Younger Prince

Defeat Lothric, Younger Prince, Lord of Cinder.
ปลดล็อค 20 เม.ย. 2016 @ 12:50pm

Supreme Weapon Reinforcement

Reinforce any weapon to the highest level.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2016 @ 8:56am

Master of Infusion

Perform all forms of infusion.
ปลดล็อค 8 พ.ค. 2016 @ 10:00am

Master of Sorceries

Acquire all sorceries.
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2016 @ 12:00pm

Master of Pyromancies

Acquire all pyromancies.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 4:23pm

Master of Miracles

Acquire all miracles.
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2016 @ 4:37am

Master of Rings

Acquire all rings.
ปลดล็อค 7 พ.ค. 2016 @ 6:15am

Master of Expression

Learn all gestures.
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 6:09am

Ultimate Bonfire

Reinforce a bonfire to the highest level.
ปลดล็อค 24 เม.ย. 2016 @ 6:09am

Ultimate Estus

Reinforce the Estus Flask to the highest level.
ปลดล็อค 20 เม.ย. 2016 @ 12:21pm

Covenant: Warrior of Sunlight

Discover Warrior of Sunlight covenant.
ปลดล็อค 13 เม.ย. 2016 @ 10:22am

Covenant: Way of Blue

Discover Way of Blue covenant.
ปลดล็อค 14 เม.ย. 2016 @ 11:30am

Covenant: Blue Sentinels

Discover Blue Sentinels covenant.
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 4:37am

Covenant: Blade of the Darkmoon

Discover Blade of the Darkmoon covenant.
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 2:23pm

Covenant: Rosaria's Fingers

Discover Rosaria's Fingers covenant.
ปลดล็อค 21 เม.ย. 2016 @ 10:02am

Covenant: Mound-makers

Discover Mound-makers covenant.
ปลดล็อค 15 เม.ย. 2016 @ 11:28am

Covenant: Watchdogs of Farron

Discover Watchdogs of Farron covenant.
ปลดล็อค 18 เม.ย. 2016 @ 12:17pm

Covenant: Aldrich Faithful

Discover Aldrich Faithful covenant.
ปลดล็อค 22 เม.ย. 2016 @ 11:15am

Untended Graves

Reach the Untended Graves.
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 6:46am

Archdragon Peak

Reach Archdragon Peak.
ปลดล็อค 11 เม.ย. 2016 @ 3:29pm

Iudex Gundyr

Defeat Iudex Gundyr.
ปลดล็อค 13 เม.ย. 2016 @ 10:12am

Vordt of the Boreal Valley

Defeat Vordt of the Boreal Valley.
ปลดล็อค 13 เม.ย. 2016 @ 1:21pm

Curse-rotted Greatwood

Defeat the Curse-rotted Greatwood.
ปลดล็อค 15 เม.ย. 2016 @ 10:26am

Crystal Sage

Defeat Crystal Sage.
ปลดล็อค 16 เม.ย. 2016 @ 8:12pm

Deacons of the Deep

Defeat the Deacons of the Deep.
ปลดล็อค 16 เม.ย. 2016 @ 12:32pm

High Lord Wolnir

Defeat High Lord Wolnir.
ปลดล็อค 18 เม.ย. 2016 @ 11:36am

Pontiff Sulyvahn

Defeat Pontiff Sulyvahn.
ปลดล็อค 17 เม.ย. 2016 @ 9:31am

Dancer of the Boreal Valley

Defeat Dancer of the Boreal Valley.
ปลดล็อค 18 เม.ย. 2016 @ 9:49am

Dragonslayer Armour

Defeat Dragonslayer Armour.
ปลดล็อค 16 เม.ย. 2016 @ 6:15pm

Old Demon King

Defeat Old Demon King.
ปลดล็อค 22 เม.ย. 2016 @ 11:04am

Oceiros, the Consumed King

Defeat Oceiros, the Consumed King.
ปลดล็อค 22 เม.ย. 2016 @ 12:27pm

Champion Gundyr

Defeat Champion Gundyr.
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 3:00pm

Ancient Wyvern

Defeat Ancient Wyvern.
ปลดล็อค 24 เม.ย. 2016 @ 5:27am

The Nameless King

Defeat Nameless King.
ปลดล็อค 11 เม.ย. 2016 @ 3:19pm

Enkindle

Light a bonfire flame for the first time.
ปลดล็อค 11 เม.ย. 2016 @ 3:29pm

Embrace the Flame

Become a Host of Embers for the first time.