ɢʀᴏᴡʏᴠᴀᴋꜰᴜ
ᴋɪʟʟᴜᴀ ᴢᴏʟᴅʏᴄᴋ   United States
 
 
sᴏɴsᴜᴢᴀ ᴅᴇᴋ ʏᴀʟɴıᴢ.

3.4k hrs csgo
2.7k hrs dbd
Currently In-Game
Dota 2
1 game ban on record | Info
381 day(s) since last ban

Recent Activity

161 hrs on record
Currently In-Game
2,643 hrs on record
last played on Nov 26
6.6 hrs on record
last played on Oct 31
Лсный уе6бан
люблю лизу Nov 3, 2020 @ 7:04am 
лсный yeбah
KnightLight<3ikonic Oct 30, 2020 @ 12:49am 
Lsniy yeban
NaGiBaToR2009 Oct 28, 2020 @ 10:09am 
Лсный yeбaн
FairyThea<3Terrifier Oct 27, 2020 @ 9:11am 
Лсный уе6бан
DNK Oct 27, 2020 @ 7:57am 
Лсный уе6бан