เลเวล 21 XP 3,498
102 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา