harry
18   Marshall Islands
 
 
                   2nd account

                                    

Đang trên mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
589 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

1,528 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05
13.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg05
1,517 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg05
shy 1 giờ trước 
Have a nice weekend! :rosepink:
shy 19 Thg05 @ 10:58pm 
Have A Wonderful Week! :heartless:
shy 17 Thg05 @ 2:36pm 
Have a nice weekend! :rosepink:
harry 15 Thg05 @ 1:58am 
o.o
xx 14 Thg05 @ 4:58pm 
0_0
shy 14 Thg05 @ 1:29pm 
───▐▀▄──────▄▀▌───▄▄▄▄▄▄▄
───▌▒▒▀▄▄▄▄▀▒▒▐▄▀▀▒██▒██▒▀▀▄
──▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄
──▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄
▀█▒▒█▌▒▒█▒▒▐█▒▒▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
▀▌▒▒▒▒▒▀▒▀▒▒▒▒▒▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐ ▄▄
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄█▒█
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀
──▐▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▌
────▀▄▄▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▀▄▄