Sandman
Manos   Greece
 
 
Hiện đang rời mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
35,432
Vật phẩm đã sở hữu
1,508
Trao đổi đã thực hiện
1,619
Giao dịch tại chợ
Nhóm yêu thích
GR8-Reviews - Nhóm công khai
We play games for over 20 years so we love all kind of them. We write reviews for indie,old time classic and new AAA games.
221
Thành viên
11
Đang chơi
60
Trên mạng
2
đang trò chuyện
Trưng bày thành tựu
34,039
Thành tựu
16
Trò chơi phá đảo
22%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Trưng bày vật phẩm

Hoạt động gần đây

22 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg10
1.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg10
2.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
Revadíke 12 giờ trước 
+REP Sandman is an amazing trader, recommended!
Prize 24 Thg10 @ 3:38pm 
+rep great trader!
Revadíke 17 Thg10 @ 8:43am 
+REP Sandman is an amazing trader, recommended!
oepfi 14 Thg9 @ 10:03am 

+rep! Very friendly, fast and trustworthy trader! Danke, Thank You, Merci, Gracias!
Revadíke 11 Thg9 @ 8:01am 
+REP Sandman is an amazing trader, recommended!
username 6 Thg9 @ 5:39am 
+REP Great trader, thanks so much!