Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
9 από 33 (27%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2016 στις 18:42

You Suck But That's Okay

Die during the solo introduction
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2016 στις 19:25

Practice Makes Perfect

Die 100 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2016 στις 18:36

More Practice Makes More Perfect

Die 1000 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2016 στις 19:34

Perseverance

Triumph over adversity.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2016 στις 19:15

Death from All of the Above

Die in every possible way.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2016 στις 18:47

Using your Head

Die by hitting the ceiling too hard.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2016 στις 18:55

Co-operation Makes It Happen

Beat an entire column of Co-op episodes.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2016 στις 20:30

Good Times

Beat an entire column of Co-op Legacy episodes.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Αυγ 2016 στις 21:10

Voyeur

Watch a highscore replay.Tutorial Master

Get all the gold in the Solo Introduction

Novice

Beat the entire top row of Solo Episodes

Adept

Beat the entire middle row of Solo Episodes

Master

Beat the entire bottom row of Solo Episodes

Ninja

Beat the entire expert row of Solo Episodes

No-Death Novice

Beat an episode from the top row without dying.

No-Death Adept

Beat an episode from the middle row without dying.

No-Death Master

Beat an episode from the bottom row without dying.

All-Gold Novice

Earn an all-gold badge in an episode from the top row

All-Gold Adept

Earn an all-gold badge in an episode from the middle row

All-Gold Master

Earn an all-gold badge in an episode from the bottom row

Speedy

Beat an entire column of Race episodes.

Rocket Murder Time

Kill another player using a rocket 5 times in a single MP Race episode.

Memories

Beat an entire column of Race Legacy episodes.

Nostalgia

Beat an entire column of Solo Legacy episodes.

Hardcore Novice

Beat an entire Hardcore Story

Hardcore Adept

Beat 10 Hardcore Stories

Hardcore Master

Complete All Hardcore Stories

Golden

Get all of the All-Gold badges in every page of Solo

Ultimate Ninja

Get everything in Solo mode

Completionist

Get everything in the Ultimate Edition of the game
+3

3 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν