Golabek
Wiktor   Skierniewice, Skierniewice, Poland
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀•⠀⠀⠀•

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ W⠀⠀E⠀⠀L⠀⠀C⠀⠀O⠀⠀M⠀⠀E

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚖𝚎.𝚝𝚡𝚝 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⎯⠀⠀❐⠀⠀⤬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┞––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––┦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|⠀⠀⠀ 𝘐𝘯𝘵𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀♀⠀⠀•⠀⠀17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⅰ.⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀𝙸'𝚖... 𝙸 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚖 𝙸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┞––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––┦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ⅱ.⠀⠀ |⠀⠀⠀ 𝘈𝘧𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴇᴀ⠀/⠀ᴍᴜsɪᴄ⠀/⠀ᴍᴇᴍᴇs⠀/⠀ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴍɪɴɢ / ᴍᴀꜱᴛᴜʀʙᴀᴛɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┞––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––┦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⅲ.⠀⠀ |⠀⠀⠀ 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢɪᴛʜᴜʙ [github.com]⠀/⠀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯
Currently Offline
Artwork Showcase
ezVac
TWISTER Jun 19 @ 7:59am 
Zaprawa cementowo–wapienna – zaprawa tego typu wykorzystywana jest najczęściej do wznoszenia ścian ze względu na zawartość wapna, która sprawia, że masa jest bardziej elastyczna. Funkcjonująca obecnie nomenklatura określa odporność zaprawy na ściskanie, są to klasy: m1, m2, m5 , m10, m20. Zaprawę klasy m10 i m20 wykorzystujemy przy wznoszeniu ścian nośnych, czyli takich, które mają największe znaczenie dla całej konstrukcji, natomiast zaprawę klasy m2, m5 używamy przy budowie np. ścian działowych.
+REP
holak_amg May 9 @ 11:21am 
+rep giga nobek
AIM FROM UKRAINE Mar 3 @ 6:19am 
+rep, miły chłopiec i lubi pieski to już wgl
Guziec Feb 25 @ 2:14am 
Cześć przyjacielu, pamiętasz mnie? Jestem administratorem serwisu AnimalPorno™. Zauważyliśmy, że od kilku dni nie logowałeś się na stronie. Sprawdzamy, czy wszystko w porządku z naszym największym fanem. Odkąd Cię nie było, zaaktualizowaliśmy bibliotekę filmów z udziałem homoseksualnych żbików, o naprawdę dużą ilość filmów. Doskonale wiemy, że uwielbiasz tą sekcję. W końcu, odwiedziłeś ją dokładnie 896 razy, w ciągu ostatniego miesiąca! Do zobaczenia na stronie!
Ewron Jan 27 @ 10:55am 
Pozdrawiam <3
Julka. Jan 15 @ 3:54am 
+rep totalny kocur