MilkyMan Trizimo
Jannukas   Lohusuu, Ida-Virumaa, Estonia
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 9 days ago

Recent Activity

831 hrs on record
last played on Mar 8
19.9 hrs on record
last played on Jan 27
859 hrs on record
last played on Jun 29, 2018
ʀɑ🇫🇱ɑ🇰e Mar 9 @ 7:11am 
:mgh_17: ʜᴏᴡ ᴡᴀꜱ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀʏ, ꜱᴡᴇᴇᴛʜᴇᴀʀᴛ? :mgh_17:
ʀɑ🇫🇱ɑ🇰e Mar 4 @ 5:28am 
:HealthSD:ᴸᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵏʸ ᵗᵒⁿⁱᵍʰᵗ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳˢ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ʳᵉᵃˢᵒⁿ ᵗᵒ ˢʰⁱⁿᵉ :HealthSD:
ʀɑ🇫🇱ɑ🇰e Feb 24 @ 6:12am 
⠀⠀:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:Big_Heart::Big_Heart::Big_Heart:⠀⠀
:Big_Heart::Health2SD::Health2SD::lol::Big_Heart:⠀⠀:Big_Heart::lol::Health2SD::Health2SD::Big_Heart:
:Big_Heart::Health2SD::deathstar::Health2SD::lol::Big_Heart::lol::Health2SD::deathstar::Health2SD::Big_Heart:
:Big_Heart::yazdsmile::Health2SD::p2aperture::Health2SD::lol::Health2SD::p2aperture::Health2SD::yazdsmile::Big_Heart:
⠀⠀:Big_Heart::lol::Health2SD::deathstar::yazdsmile::deathstar::Health2SD::lol::Big_Heart:⠀⠀
⠀⠀⠀⠀:Big_Heart::lol::Health2SD::p2aperture::Health2SD::lol::Big_Heart:⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:Big_Heart::lol::Health2SD::lol::Big_Heart:⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:Big_Heart::lol::Big_Heart:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:Big_Heart:
ʀɑ🇫🇱ɑ🇰e Feb 23 @ 2:12am 
:mgh_17:
ʀɑ🇫🇱ɑ🇰e Feb 16 @ 10:55am 
𝑛𝑜 𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑛𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠.. 🖤
Mr.siim⚡ Jan 25 @ 3:50am 
+rep