เลเวล 13 XP 1,626
174 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา