Úroveň 13 XP 1,626
174 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky