God of Velcro
Nikolai Stoyanovich   United States
 
 
There is only one.
Hiện đang chơi
Stellaris
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

598 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
81 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg04
198 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg04
BiteyFriend 21 Thg05, 2018 @ 5:18pm 
❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤
Post this on the walls of the 12 prettiest Girls you know...
If you get back 5 you're beautiful. ..
❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤ ❤¸.•*""*•. ¸❤
Giopi98 18 Thg02, 2014 @ 1:57pm 
+rep very faster trader
Dad 13 Thg01, 2014 @ 4:47pm 
+rep, fair and honest trader
BiteyFriend 30 Thg10, 2012 @ 5:53pm 
You're getting that?! Awessome!
BiteyFriend 12 Thg06, 2012 @ 2:06pm 
SSPAM
BiteyFriend 12 Thg06, 2012 @ 2:06pm 
*raissess quesstionable eyebrow*