เหรียญตรา Gratuitous Space Battles
Construction phase 5
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 1 มิ.ย. 2015 @ 9:22pm
(0)
Federation
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Empire
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Alliance
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Rebels
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Order
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Tribe
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Swarm
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Parasites
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Nomads
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Outcasts
10 จาก 10 ในชุดที่ 1