Έμβλημα Gratuitous Space Battles
Construction phase 5
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιουν 2015 στις 21:22
(0)
Federation
1 από 10, Σειρά 1
(0)
Empire
2 από 10, Σειρά 1
(0)
Alliance
3 από 10, Σειρά 1
(0)
Rebels
4 από 10, Σειρά 1
(0)
Order
5 από 10, Σειρά 1
(0)
Tribe
6 από 10, Σειρά 1
(0)
Swarm
7 από 10, Σειρά 1
(0)
Parasites
8 από 10, Σειρά 1
(0)
Nomads
9 από 10, Σειρά 1
(0)
Outcasts
10 από 10, Σειρά 1