เหรียญตรา Punch Club
Legend
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 7 ก.พ. 2016 @ 6:44pm
(0)
Teddy
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Ivangief
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Kulk Kogan
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Mighty Bruce
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Big Bobo
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Master
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Bill
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Mark
8 จาก 8 ในชุดที่ 1