Huy hiệu Rising Storm/Red Orchestra 2 Multiplayer
Highly Decorated
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 16 Thg9, 2014 @ 8:31am
(0)
PanzerKampfWagen IV
1 trong 10, sê-ri 1
(0)
T-34 76
2 trong 10, sê-ri 1
(0)
6th Army
3 trong 10, sê-ri 1
(0)
62nd Army
4 trong 10, sê-ri 1
(0)
Barashka
5 trong 10, sê-ri 1
(0)
Gumrak
6 trong 10, sê-ri 1
(0)
Elevator
7 trong 10, sê-ri 1
(0)
Fallen Fighters' Square
8 trong 10, sê-ri 1
(0)
Apartments
9 trong 10, sê-ri 1
(0)
Spartanovka
10 trong 10, sê-ri 1