เหรียญตรา The Binding of Isaac: Rebirth
Eve
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 18 พ.ย. 2014 @ 11:26pm
(0)
IX - The Hermit
1 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
X - Wheel of Fortune
2 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XI - Strength
3 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XII - The Hanged Man
4 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XIII - Death
5 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XIV - Temperance
6 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XV - The Devil
7 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XVI - The Tower
8 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XVII - The Stars
9 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XVIII - The Moon
10 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XIX - The Sun
11 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XX - Judgement
12 จาก 13 ในชุดที่ 1
(0)
XXI - The World
13 จาก 13 ในชุดที่ 1