Huy hiệu Mad Max
Leader
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 4 Thg10, 2016 @ 8:20pm
(0)
Stankgum
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Bloodbag
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Chumbucket
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Outcrier
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Griffa
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Mad Max
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Hope
7 trong 7, sê-ri 1