เหรียญตรา Mad Max
Leader
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 4 ต.ค. 2016 @ 8:20pm
(0)
Stankgum
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Bloodbag
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Chumbucket
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Outcrier
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Griffa
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Mad Max
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
(0)
Hope
7 จาก 7 ในชุดที่ 1