Huy hiệu Wizorb
Ruby Block
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 27 Thg03, 2014 @ 5:09am
(0)
Werewolf
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Daddy Slime
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Gorgon Eye
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Grim Reaper
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Devil King
5 trong 5, sê-ri 1