Hackrold
Harold the Hacker   Berkshire, United Kingdom (Great Britain)
 
 
Playing CS since beta 6.5 (2000), so STFU.

Oh btw: This is my smurf account.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 17 giờ, 49 phút trước

Hoạt động gần đây

597 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg10
16.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg01
23 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg01
Hackrold 12 Thg10 @ 4:52pm 
Keinen Bock auf Toxic-Players. So GTFO
Hackrold 19 Thg08 @ 2:01pm 
Hackrold 19 Thg08 @ 1:59pm 
Thank you. It always fills me with completion, when a hackusation rolls in. You are just bad :D Btw: This is my smurf account....
coll!nation 17 Thg08 @ 1:33pm 
hurn
1eroy 12 Thg07 @ 2:28pm 
+rep silver
poohbear 18 Thg05 @ 4:58pm 
+rep geiler typ