Trumpler
Donolf Trumpler   United States
 
 
Oh btw: This is my smurf account. Playing CS since beta 6.5 (2000).

https://www.youtube.com/watch?v=_8Nb_zgWZZ4&t=1m52s
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

797 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg06
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg04
16.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg01, 2018
Trumpler 12 Thg05 @ 1:17pm 
Thank you for this information :)
rad. 8 Thg05 @ 5:12am 
Krsa is speaking Czech he is saying that you need to learn how to play
Ghost - ♞ 26 Thg04 @ 10:51am 
its polish i think
Trumpler 19 Thg04 @ 2:04pm 
Sorry, I do not speak Kebab
Krsa 19 Thg04 @ 1:59pm 
zajebaná
Krsa 19 Thg04 @ 1:59pm 
nauč se hrát ty píčo