Hackrold
Hide the Hack   Berkshire, United Kingdom (Great Britain)
 
 
Playing CS since beta 6.5 (2000), so STFU.

Oh btw: This is my smurf account and I'm not from the UK (but Harold is!)
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 ngày trước

Hoạt động gần đây

638 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg12
16.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg01
23 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg01
Hackrold 31 Thg10 @ 12:11pm 
Skill: [Low] ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙█◙ [High]
poohbear 30 Thg10 @ 2:21pm 
┌∩┐(◕_◕)┌∩┐
Hackrold 26 Thg10 @ 1:56pm 
░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░░█░░░░█
████████▄▄█░░░░░███████████▄
▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░Krasser TYP YO░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░█▀█░█▀▀░█▀█░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█▀▀█▀▀░█▀▄░█▀░░█▀▀░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░▀░▀░▀▀▀░▀░░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ █ █
▓▓▓▓▓▓▓█████░Rischdischer YANGSTER █
███████▀░░░░▀▀██████████▀ █ █ █ █
Hackrold 12 Thg10 @ 4:52pm 
Keinen Bock auf Toxic-Players. So GTFO
Hackrold 19 Thg08 @ 2:01pm 
Hackrold 19 Thg08 @ 1:59pm 
Thank you. It always fills me with completion, when a hackusation rolls in. You are just bad :D Btw: This is my smurf account....