G!GA
Germany
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 18 hrs, 33 mins ago
3NF0RC3R Sep 19, 2017 @ 6:05am 
Skilled Player und sicke AWP :peace:
*Rusher*Biceps* Mar 17, 2017 @ 4:07pm 
-rep cheater
InnOCadabra Ω Nov 4, 2016 @ 4:55pm 
(¯`•´¯)
...`.•.,(¯`•´¯)
...(¯`•´¯).•´
....`•. ,.•´.
InnOCadabra Ω Sep 11, 2016 @ 5:44pm 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6999966666666666669999999999999666999666666666666669996
6999966666666666669999999999999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666699999966669996
6999966666666666669996666666999666999666999669996669996
6999966666666666669996666666999666999669996666999669996
6999966666666666669996666666999666999999666666669999996
6999999999999996669999999999999666999996666666666999996
6999999999999996669999999999999666999996666666666999996
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666

1. Markiere den Text
2. Drücke CTRL+F.
3. Drück die 6.
4. Lese den Text
5. Das bist du
InnOCadabra Ω Apr 23, 2016 @ 4:39am 
(¯`•´¯)
...`.•.,(¯`•´¯)
...(¯`•´¯).•´
....`•. ,.•´.
Mr. Poopybutthole Feb 5, 2016 @ 5:02pm 
G̝̠̘͚̭ͬͥ͋Iͭ̒G͍̙̊̊͋̒ͥ͆A͓͖̝̫ͨͮ̀̃̇

G̷͋̏ͧ͑͏͉̯I͈̟̩̞͇̘̳ͦͬ͊ͣG̡͔̻̱̼͂̎ͮ̅̑

surr