yoram yehuda
Beyrouth, Lebanon
 
 
האוכלוסייה הערבית נחשבת ל-21% מכלל האוכלוסייה בישראל - אך מנתוני המשטרה לשנת 2015 עולה כי היא אחראית ל-59% ממקרי הרצח, ל-58% ממקרי הצתה ול-55% ממקרי ניסיון הרצח. עוד עולה מהנתונים כי 47% ממקרי השוד בוצעו על ידי ערבים ו-32% מעבירות הרכוש. בנוסף לעבירות אלה, גם בעבירות הסחר בסמים שיעור העבריינים הערבים גדול משיעורם באוכלוסייה והוא עומד על 27%.

עולה מהדוח כי למרות ש-95% מעבירות הירי באזורי מגורים ב-2016 התרחשו ביישובים ערביים, שיעור כתבי האישום שהוגשו מכלל תיקי החקירה בריכוזי ערבים בנושא הינו קטן ביותר: 3.4% בתחנת משטרה האחראית לטירה, 3.7% בתחנה בנצרת, ו-1.2% באום אל-פחם.

בנוסף מספר קורבנות האלימות בחברה הערבית משנת 2000 ועד נובמבר 2017 עומד על 1,236 גברים ונשים. על פי נתוני המשטרה, בשנים 2014 עד 2016 נרצחו 30 נשים ערביות, המהוות 42% מכלל הנשים שנרצחו באותה התקופה בישראל - כפול מחלקן באוכלוסייה הכללית
Currently Offline

Recent Activity

1,437 hrs on record
last played on Sep 27
282 hrs on record
last played on Sep 10
54 hrs on record
last played on Sep 10
Duke of Judea Nov 28, 2021 @ 12:50pm 
מגבונים
Puzur Amurri Jun 2, 2021 @ 12:57pm 
חוזר לפרופיל הזה מפעם לפעם כדי להעתיק ולהדביק סטטיסטיקות פשע של צעירים
Cheese Feb 8, 2019 @ 6:19pm 
…………………...„„-~^^~„-„„_
………………„-^*'' : : „'' : : : : *-„
…………..„-* : : :„„--/ : : : : : : : '\
…………./ : : „-* . .| : : : : : : : : '|
……….../ : „-* . . . | : : : : : : : : |
………...\„-* . . . . .| : : : : : : : :'|
……….../ . . . . . . '| : : : : : : : :|
……..../ . . . . . . . .'\ : : : : : : : |
……../ . . . . . . . . . .\ : : : : : : :|
……./ . . . . . . . . . . . '\ : : : : : /
….../ . . . . . . . . . . . . . *-„„„„-*'
….'/ . . . . . . . . . . . . . . '|
…/ . . . . . . . ./ . . . . . . .|
../ . . . . . . . .'/ . . . . . . .'|
./ . . . . . . . . / . . . . . . .'|
'/ . . . . . . . . . . . . . . . .'|
'| . . . . . \ . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . \„_^- „ . . . . .'|
'| . . . . . . . . .'\ .\ ./ '/ . |
| .\ . . . . . . . . . \ .'' / . '|
| . . . . . . . . . . / .'/ . . .|
| . . . . . . .| . . / ./ ./ . .|
РК Sep 13, 2018 @ 1:30pm 
the king of my dreams
Cheese Sep 13, 2018 @ 12:01pm 
+rep לשחוט את כל הערבים
yoram yehuda May 31, 2018 @ 2:07am 
אוהב אותך מעין