Όλες οι ομάδες
War-Lords.net - Δημόσια
1,345 Μέλη   |   12 Σε παιχνίδι   |   164 Συνδεδεμένος   |   6 Σε ομαδική συνομιλία
Lowyat.NET - Δημόσια
3,740 Μέλη   |   43 Σε παιχνίδι   |   699 Συνδεδεμένος   |   27 Σε ομαδική συνομιλία
51 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   5 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
63 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   10 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
112 Μέλη   |   1 Σε παιχνίδι   |   11 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
WarOwl's War Room - Δημόσια
65,800 Μέλη   |   853 Σε παιχνίδι   |   9,017 Συνδεδεμένος   |   227 Σε ομαδική συνομιλία
14 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   3 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
FPS.Like.A.Boss - Δημόσια
89 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   13 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
5 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   2 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
7 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   1 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
2,053 Μέλη   |   19 Σε παιχνίδι   |   391 Συνδεδεμένος   |   3 Σε ομαδική συνομιλία
War-Lords | CSGO PUGs - Δημόσια
2,616 Μέλη   |   13 Σε παιχνίδι   |   371 Συνδεδεμένος   |   4 Σε ομαδική συνομιλία
War-Lords | CSGO PUGs |ASIA| - Δημόσια
2,309 Μέλη   |   32 Σε παιχνίδι   |   316 Συνδεδεμένος   |   2 Σε ομαδική συνομιλία
War-Lords | CSS PUGs |ASIA| - Δημόσια
506 Μέλη   |   7 Σε παιχνίδι   |   79 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
Sparkles Ninjas! - Δημόσια
132,354 Μέλη   |   1,664 Σε παιχνίδι   |   13,042 Συνδεδεμένος   |   430 Σε ομαδική συνομιλία
PCGAMING101 - Δημόσια
191 Μέλη   |   2 Σε παιχνίδι   |   27 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
59,666 Μέλη   |   570 Σε παιχνίδι   |   5,888 Συνδεδεμένος   |   17 Σε ομαδική συνομιλία
War-Lords.net | SEA - Δημόσια
2,696 Μέλη   |   36 Σε παιχνίδι   |   364 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
WatchGamesTV - Δημόσια
20,544 Μέλη   |   334 Σε παιχνίδι   |   2,321 Συνδεδεμένος   |   34 Σε ομαδική συνομιλία
CSGOCoins - Δημόσια
43,382 Μέλη   |   595 Σε παιχνίδι   |   3,799 Συνδεδεμένος   |   130 Σε ομαδική συνομιλία
Skin_Kings - Δημόσια
8,509 Μέλη   |   73 Σε παιχνίδι   |   567 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
CSGOFree - Δημόσια
4,401 Μέλη   |   54 Σε παιχνίδι   |   416 Συνδεδεμένος   |   1 Σε ομαδική συνομιλία