9.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Portal 2
I'm A Potato!
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 18 Thg02, 2016 @ 3:08pm