83 giờ được ghi nhận
Huy hiệu NieR:Automata™
Resistance
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 14 Thg03, 2018 @ 5:56pm