24 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Dishonored 2
STANDARD
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 7 Thg01, 2018 @ 6:18pm