116 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Dig or Die
Craft&Co Manager
Cấp 4, 400 XP
Mở khóa vào 4 Thg03, 2016 @ 2:16pm