22 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Metro: Last Light Redux
Silver Mask
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 4 Thg02, 2016 @ 1:44am